Skip to content

Rekrutacja

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

Formularz rekrutacyjny przeznaczony  dostępny jest biurze Projektu (zakładka „Kontakt”) oraz  na stronie internetowej.

Formularz można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub e-mail)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowytutaj.

Regulamin projektututaj.

Wyciąg najważniejszych informacji z regulaminu:

Realizatorem Projektu jest FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna, z siedzibą w Sulnowie przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Sulnowo.

Buro Projektu zlokalizowane jest w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pokój 335

Planowane formy wsparcia

1.Indywidualne poradnictwo zawodowe w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania- 6 godzin na uczestnika

2.Grupowe poradnictwo zawodowe- 2 spotkania po 5 godzin

3.Wsparcie psychologiczno – doradcze- w zależności od potrzeb

4.Szkolenia zawodowe- katalog otwarty

5.Staże zawodowe- średnio 4 miesiące

6.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- 2 spotkania po 5 godzin

W ramach projektu zapewniamy

  1. Zwrot kosztów dojazdu
  2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
  3. Stypendium szkoleniowe- 6.65 zł za godzinę
  4. Stypendium stażowe- 997,40 zł za miesiąc
  5. Ubezpieczenie NNW

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Zasady udziału w projekcie

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 osób  ( 72 kobiet i 48mężczyzn) w wieku 30 lat i  więcej pozostających bez pracy ( wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP) zamieszkałe w województwie pomorskim w powiatach: bytowski, chojnicki,człuchowski,koscierski,kwidzyński,lęborski,malborski,nowodworski,pucki,słupski,starogardzki,sztumski, tczewski i wejherowski) Uczestnikami/ uczestniczkami  projektu mogą być osoby niepełnosprawne.

 

Zgłoszenie do Projektu jest dobrowolne. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza znajomość i akceptację zasad uczestnictwa w Projekcie.

 

Każdy kandydat/ kandydatka  na uczestnika projektu, aby zostać do niego zakwalifikowanym musi spełniać warunki kwalifikowalności.

 

Kandydat/ kandydatka  na uczestnika projektu musi wypełnić formularz rekrutacyjny, złożyć określone w nim oświadczenia i dołączyć do niego niezbędne dokumenty.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić, podpisać a następnie dołączyć do niego niezbędne dokumenty i dostarczyć do biura projektu

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy:

  1. złożyć osobiście w biurze projektu,
  2. przesłać pocztą tradycyjną lub
  3. przesłać pocztą elektroniczną (dopuszczalny wyłącznie skan dokumentów).

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność złożenia / uzupełnienia / poprawienia dokumentów rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/ uczestniczka projektu zostanie poinformowany wybranym kanałem komunikacyjnym.