Skip to content

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Projekt ukierunkowany jest na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( z wyłączeniem osób przez ukończeniem 30 r.ż), realizowany w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dofinansowanie projektu z UE : 1.506.221,35 zł 

Grupa docelowa: Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej.

 

Projekt skierowany jest do:

– osób bezrobotnych od dnia 30 urodzin zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na obszarach powiatów:

1.bytowski cały powiat

2 chojnicki cały powiat

3 człuchowski cały powiat

4 kościerski cały powiat

5 kwidzyński cały powiat

6 lęborski cały powiat

7 malborski cały powiat

8 nowodworski cały powiat

9 pucki cały powiat

10 słupski cały powiat

11 starogardzki cały powiat

12 sztumski cały powiat

13 tczewski cały powiat

14 wejherowski cały powiat

Proponowane wsparcie

1.Indywidualne poradnictwo zawodowe w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania- 6 godzin na uczestnika

2.Grupowe poradnictwo zawodowe- 2 spotkania po 5 godzin

3.Wsparcie psychologiczno – doradcze- w zależności od potrzeb

4.Szkolenia zawodowe- katalog otwarty

5.Staże zawodowe- średnio 4 miesiące

6.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- 2 spotkania po 5 godzin

W ramach projektu zapewniamy

  1. Zwrot kosztów dojazdu
  2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
  3. Stypendium szkoleniowe- 6.65 zł za godzinę
  4. Stypendium stażowe- 997,40 zł za miesiąc
  5. Ubezpieczenie NNW

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia  2019 r.

Regulamin projektututaj.